Instagram ra mắt IGTV…chỉ cho up video dọc

Instagram ra mắt IGTV…chỉ cho up video dọc. Instagram đã chính thức tung ra IGTV – một mạng xã hội video mới của mình, cho phép người dùng làm ra những video có chất lượng lên đến…

Thích