Ngày Quốc tế Selfie là ngày 21-06-2018

Chào mừng Ngày Quốc tế Selfie là ngày 21-06-2018. Từ năm 2014, ngày 21/6 hàng năm đã được chọn là ngày quốc tế selfie đấy. “Selfie” – cụm từ mà ai trong chúng ta cũng…

Thích

12 Cung Hoàng Đạo là gì ?

Chiêm tinh học và thiên văn học thời cổ, các cung Hoàng Đạo là một vòng tròn 360 độ và được phân chia làm 12 nhánh, mỗi nhánh tương ứng với một cung, góc 30…

4 Thích